Search

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 20-jan-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van [update] inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://beterecasinos.io) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken: Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/Promotie
 • Getuigenissen
 • Verzameling van feedback van klanten
 • Handhaving van de AV
 • Verwerking van de betaling
 • Administratieve info
 • Beheer klantorder
 • Commentaar van gebruiker tot gebruiker
 • Geschillenbeslechting
 • Gebruikersaccount beheren
 • Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.
 • Uw rechten: 

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken intrekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op privacy@bettercasinos.io.. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op privacy@bettercasinos.io.. Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming voor de verwerking ervan voor de vereiste doeleinden intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 • Cookies enz. 

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 • Veiligheid: 

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

 • Klachten / functionaris voor gegevensbescherming: 

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op privacy@bettercasinos.io.. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Laatst bijgewerkt op 20-jan-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van [update] inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://beterecasinos.io) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken: Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/Promotie
 • Getuigenissen
 • Verzameling van feedback van klanten
 • Handhaving van de AV
 • Verwerking van de betaling
 • Administratieve info
 • Beheer klantorder
 • Commentaar van gebruiker tot gebruiker
 • Geschillenbeslechting
 • Gebruikersaccount beheren
 • Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.
 • Uw rechten: 

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken intrekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op privacy@bettercasinos.io.. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op privacy@bettercasinos.io.. Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming voor de verwerking ervan voor de vereiste doeleinden intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 • Cookies enz. 

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 • Veiligheid: 

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

 • Klachten / functionaris voor gegevensbescherming: 

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op privacy@bettercasinos.io.. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Search

Come back again!

You must be over 18 to preview our website.

Welkom bij Betere Casino's!

Wat is je leeftijd?

Verantwoord spelen is prioriteit voor ons en wij sluiten daarom 100% aan bij de richtlijnen van de Kansspelautoriteit.

 

We moeten daarom om je leeftijd vragen. Antwoord alsjeblieft naar waarheid.

Wij stellen je eerlijke antwoord op deze leeftijdsverificatie op prijs. Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je niet bent uitgesloten van deelnme aan online kansspelen.